Kontrolmatik Kayıtlı Sermaye Tavanın 150 milyon TL’den 750 milyon TL’ye Yükseltiyor

320

25 Mayıs 2022 EconomIcon

Kontrolmatik kayıtlı sermaye tavanın 150 milyon TL’den 750 milyon TL’ye yükseltilmesi Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edildi.

KAP açıklaması şöyle:

28.04.2022 tarihli olağan genel kurulumuzda onaylanan, T.C. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 31.03.2022 tarih ve E-29833736-110.04.04-19367 sayılı yazısıyla uygun görülen ve T.C. Ticaret Bakanlığı’nın 11.04.2022 tarih ve E-50035491-431.02-00073658384 sayılı yazısı ile izin verilen, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-18.1 Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesinin 6.maddesindeki kayıtlı sermaye tavanının 750.000.000.-TL’ye yükseltilmesine ve kayıtlı sermaye tavanı izin süresinin 2022-2026 yılları için 5 yıl süreyle uzatılmasına ilişkin, Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 6.maddesinin tadil tasarısının kabulüne ilişkin genel kurul kararı, 24.05.2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

Kaynak: KAP