Popüler Gıda Hissesinde %81 Yükseliş Bekleniyor!

8.770

12 Ekim 2022 EconomIcon

Tavsiye: AL

Kapanış Fiyatı TL: 122,90
Hedef fiyat TL:  222,00
Getiri potansiyeli %81

Güçlü performans, daha güçlü görünüm…

Son dönemdeki güçlü finansal performans ve güçlü büyüme görünümü ışığında BİM için tahminlerimizi ve hedef fiyatımızı revize ediyoruz. BİM için 12 aylık hedef fiyatımızı hisse başına 222,00 TL olarak revize ederken, AL tavsiyemizi koruyoruz. BİM’in gelişen aynı mağaza başı günlük satış büyümesine, güçlü yeni mağaza açılış performansının da eşlik etmesini bekliyoruz. İşletme giderleri üzerindeki sıkı kontrol ve güçlü büyüme görünümünü dikkate aldığımızda, BİM’in gelecek dönemde operasyonel marjlarını koruyacağını öngörüyoruz. BİM için kısa vadede ana katalizör olacak olan, 2Y22 döneminin, 1Y22 döneminden daha güçlü gerçekleşeceğini düşünüyoruz.

Düşük komisyonlu işlem yapmak için tıklayınız

2022 yılı beklentileri yukarı yönlü revize edildi…

Artan günlük mağaza başı satış büyümesi ve yeni mağaza açılışlarının katkısıyla, BİM için 2Y22’nin, 1Y22’ye kıyasla daha güçlü gerçekleşeceğini bekliyoruz. Bu etkenleri dikkate aldığımızda, 2Y22 dönemi net satışların yıllık bazda %119’luk artış kaydedeceğini ve 2022 yılı toplam net satışların yıllık bazda %104 artışla 144 milyar TL düzeyinde gerçekleşeceğini tahminliyoruz.

Yılın geri kalanı için donanımlı…

BİM, yükselen gıda enflasyonundan ve özel markalı ürün portföyünün artan payından yararlanmaktadır. Özel markalı ürünlerin toplam gelirler içindeki payı, 1Y21’deki %63’e kıyasla, 1Y22’de %65’e ulaştı. Gıda perakende sektöründe son dönemde ağırlığını artıran BİM, gelişen özel markalı ürün kalitesi ve yeni mağaza formatları sayesinde, hem geleneksel perakendecilerden hem de diğer indirimli satıcılardan pazar payı kazanımı elde etti. BİM’in halka açık gıda parekendecileri arasında gelir payının, 2021’deki %48,8’e kıyasla 1Y22’de %50,8’e yükseldiğini hesaplıyoruz. BİM’in 2Y22’de gıda perakende sektöründe pazar liderliğini koruyacağını düşünüyoruz.

Yeni mağaza açılışları büyümeyi destekliyor…

BİM’in 1Y22 itibariyle Türkiye, Mısır ve Fas’ta olmak üzere toplamda 11.065 adet mağazası mevcut. BİM’in 2022 yıl sonunda 11.565 adet mağaza portföyüne ulaşacağını ve önümüzdeki yıl 1000 adet yeni mağaza açarak büyümesini destekleyeceğini düşünüyoruz.

İşletme giderlerinde sıkı kontrol ve iyi yönetilen maliyet yapısı…

BİM’in faaliyet giderleri 1Y22’de gelirlerinin %12’sine tekabül ederken, personel, kira ve elektrik kalemleri giderler içindeki en yüksek payı oluşturmaktadır. BİM yönetimi, faaliyet giderleri üzerinde sıkı kontrol gerçekleştirirken, gelirlerdeki daha hızlı büyüme, artan maliyetlerin etkisini hafifletmektedir.

Riskler…

i) Gıda fiyatlarında keskin düşüşün, ii) yeni mağaza açılışlarındaki olası yavaşlamanın değerlememizde BİM için önemli risk unsurları olabileceğini düşünüyoruz.

Kaynak: Tacirler Yatırım

Uygulamamızı İndirmeyi Unutmayın