Yapı Kredi (YKBNK) Temel Analizi

347

27 Temmuz 2022 EconomIcon

Değerlendirme: Olumlu

Öneri AL
Hisse Fiyatı, TL 4.75
Hedef Hisse Fiyatı, TL 7.40
Yükselme Potansiyeli 56%

Yapı Kredi Bankası (YKB) 2Ç22 konsolide olmayan finansallarında 11,922 milyon TL net kar açıkladı. Piyasa beklentisi 10,657 milyon TL bizim beklentimiz ise 10,595 milyon TL idi. Bankanın net kar rakamı bir önceki döneme göre %64 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre ise beş kattan fazla bir artış göstermiş ve dönemsel öz sermaye karlılığı %55.3 olarak gerçekleşmiştir.

■ Yapı Kredi Bankası için AL önerimizi koruyor hisse başı hedef fiyatımızı 7.40 TL olarak güncelliyoruz (önceki 6.80 TL). %19.4 ç/ç TL kredi büyümesi, %10.3 ç/ç Dolar bazında YP kredi daralması, ~330 bps ç/ç marj artışı, 280 bps ç/ç TL kredi/mevduat faiz makasındaki genişleme, vadesiz mevduatın toplam içerisindeki payının %42.7 seviyesinde devam ediyor olması, faaliyet giderlerinin %89.8 y/y ve komisyon gelirlerinin ise %96.1 y/y artışı bu dönemin ön plana çıkan hususları olarak değerlendirilebilir. Bir önceki döneme göre marj gelişimine katkı 186 bps TÜFE’ye endeksli bonolardan, 130 bps TL cinsi kredi getirisinden ve 59 bps de swap giderlerinden kaynaklanmıştır. Ayrıca YKB kısa vadeli YP kredi yükümlülüğünü 550 milyon $ kadar aşağı çekerken, toplam YP kredi yükümlülüğünü de 350 milyon $ kadar düşürmüştür. 1 yıl ileriye dönük tahminlerimize göre 0.34x F/DD ve 1.62x F/K çarpanları ile işlem gören YKB’nin 2022’de %241 kar artışı ile %39.8 öz sermaye karlılığı yakalamasını bekliyoruz. Yüksek karşılık oranları (Grup 2 ve 3 krediler için sırası ile %18.9 ve %68.9) ve %19.5 seviyesinde bulunan SYR (Çekirdek SYR: %15.2) ile olası risklere karşı oldukça korunaklı olduğunu düşünüyoruz.

■ Yapı Kredi Bankası’nın 2022 beklentilerine göre daha iyi bir performans yakalayabileceğini öngörüyoruz. 2022 yılında yüksek %20’li seviyelerde TL kredi büyümesi öngörülüyordu. 1Y22’deki %37 ç/ç büyüme ve güçlü sermaye yapısı ile %45 seviyelerinde yüksek bir TL kredi büyümesi elde edebileceğini tahmin ediyoruz. Banka yönetimi net faiz marjındaki artışı yaklaşık 100 baz puan olarak bekliyor. Bizim beklentimiz 330 baz puanlık bir artış olabileceği yönünde. Bankaya kıyasla daha iyimser olan beklentimizin TÜFE’ye endeksli bonoların getiri farkından kaynaklandığını düşünüyoruz. Banka 1Ç22 finansallarında %50 Ekim/Ekim enflasyonu kullandığını açıklamıştır. Özellikle TL kredilerde vadelerin kısaldığı bu dönemde bankaların olası faiz yükselişlerini fiyatlamada daha önceki döneme göre daha avantajlı noktada oldukları fikrindeyiz. Banka yönetimi 2021 yılında 87 baz puan olarak gerçekleşen kredi riskini 2022 yılında 150 baz puanın altında bekliyor. Biz kur etkisi dahil olarak net kredi risk oranını 2021 yılı için %2.5 olarak hesap ediyor ve 2022 sonunda %3.2 seviyesinde bekliyoruz. Kredi genişleme hızını yılın ikinci yarısında ilk yarıya kıyasla daha düşük bir hızda bekliyor olsak da kredi faizlerinin enflasyona göre düşük kalmaya devam etmesine bağlı olarak ticari segmentte takibe dönüşüm sınırlı olabilir. Bireysel segmentten ise sınırlı bir takibe dönüşüm olabileceğini bekliyoruz. Banka komisyon gelirlerindeki büyümeyi de yüksek %20’lerde bekliyor, bizim beklentimiz %83 y/y artış, ki 1Y22’de %76 artış kaydedildi. Faaliyet giderlerindeki artış ise yıllık ortalama TÜFE’nin altında bekleniyor. Bizim beklentimiz %72 seviyesinde, 1Y22’deki gerçekleşme ise %70 seviyesinde. Banka bu beklentilerinin ardından 2021 yılındaki %19.6’nın üzerinde bir öz sermaye karlılığı bekliyor. Bizim de kendi tahminlerimizin sonucundaki beklentimiz ise %39.8 seviyesinde.

Kaynak: Deniz Yatırım

Uygulamamızı İndirmeyi Unutmayın