Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Aktiflerini %90 Artırdı!

83

4 Mayıs 2022 EconomIcon

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (KLNMA), 2022 yılına ait ilk çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıkladı. Banka, 2022 yılının ilk çeyreğinde aktiflerini bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 90 artışla 58 milyar TL’nin üzerine taşırken, net kârını yüzde 79’luk artışla yaklaşık 353,9 milyon TL’ye yükseltti. Kredi tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 86’lık artışla 42,9 milyar TL seviyesine ulaştı. 2022 yılı Mart ayı sonunda ortalama özkaynak karlılığı yüzde 22,6 civarında gerçekleşti ve brüt takipteki kredilerin toplam kredilere oranı ise yüzde 2,1 düzeyinde seyrederek Bankacılık sektör ortalamasının altında yer aldı. Bankanın sermaye yeterlilik oranı ise yüzde 18,04 olarak gerçekleşti.

Müşterilerimizin çevresel ve sosyal risklerini takip ediyoruz

Bankanın kalkınma misyonu doğrultusunda uluslararası kuruluşlardan elde ettikleri kaynakları ülkemiz ekonomisinin sürdürülebilir dönüşümüne hizmet eden yatırımlarla buluşturduklarını belirten Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, “Banka olarak 17 adet Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi’nin 15’inde doğrudan ve dolaylı katkı sağlıyoruz. Müşterilerimiz için çevresel ve sosyal aksiyon planları hazırlayarak çevresel sosyal kapasitelerinin geliştirilmesine aracılık ediyor, aynı zamanda kredi vadesi boyunca çevresel ve sosyal performanslarını da izliyoruz” dedi.

Kayıtlı istihdamı artırmak için 80 milyon avroluk hibe programına başladık

“Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi” kapsamında 2021’de Avrupa Birliği tarafından Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT) altında finanse edilen ve Dünya Bankası yönetiminde temin edilen 80 milyon avroluk hibeyi ülkemize kazandırdıklarını söyleyen Öztop, “17 Aralık 2021 itibarıyla almaya başladığımız başvurular 14 Mart 2022 itibarıyla son buldu. Proje Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve mültecilerin istihdam oranının ve iş gücü piyasasına erişimlerinin artırılmasını amaçlıyor. Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi’nden yararlanmak isteyen KOBİ ve işletmelerimiz büyüklüklerine göre 15 bin avro ile 300 bin avro arasında değişen tutarlarda, söz konusu hibeden yararlanabilecek” dedi.

Kaynak: İdealdata