Şişecam (SISE) Hisse Önerisi / Ak Yatırım

414

4 Ağustos 2022 EconomIcon

Endeksin Üzerinde Getiri

Cari Fiyat: 22,86TL
12-ay Fiyat Hedefi: TRY30,40 (önceki TRY22,10)

İştiraklerin artan katkısı ve düşük etkin vergi oranı net karı destekledi

Şişecam 2Ç22’de beklentilerin oldukça üzerinde 5,38 milyar TL net kar açıkladı (2Ç22 net kar:1,39 milyar TL). Açıklanan net kar piyasa beklentisi olan3,98 milyar TL ve bizim beklentimiz olan 4,01 milyar TL’nin oldukça üzerinde gerçekleşti. Net kar tarafında sapma beklentimizden düşük gelen etkin vergi oranı (Gerçekleşen: %3,6; Beklenti: %20,0) ve iştiraklerin artan net kar katkısından (2Ç22: 301mn TL katkı; 2Ç21: 66mn TL katkı). Operasyonel sonuçlar da beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşti.

2Ç22 konsolide ciro, beklentilere paralel yıllık %228 artışla 23,26 milyar TL’ye ulaştı (Ak Yatırım: 23,44 milyar TL; Piyasa beklentisi: 23,23 milyar TL). ABD’de yapılan satın alma etkisi hariç bakıldığında ciro artışı %191 oldu. Özellikle mimari cam ve kimyasallar iş kollarında artan maliyetlerin ürün fiyatlarına yansıtılması güçlü ciro artışını destekledi.

2Ç22 FAVÖK beklentilerin hafif üzerinde yıllık %204 artışla 5,64 milyar TL’ye yükseldi (Ak Yatırım: 5,40 milyar TL, Piyasa: 4,36 milyar TL). 2Ç22 FAVÖK marjı yıllık 1,9 puan düşüşle %24,2 oldu. Sisecam Resource LP’nin konsolidasyonu 601mn TL’lik ek FAVÖK katkısı getirdi. Mimari cam ve kimyasallar iş kolları konsolide FAVÖK’ün %74’ünü oluşturdu. Şişecam Resource LP’nin konsolidasyonu 601mn TL’lik ek FAVÖK katkısı getirdi. Satın alma etkisi hariç organik FAVÖK artışı %171 oldu.

Net borç, 1Ç22’deki 876mn dolardan 2Ç22’de 996mn dolara yükseldi. Temettü ödemesi borç tarafında hafif artışta etkili oldu. Şirketin yılsonu Net borç /FAVÖK oranının 1,0x olmasını bekliyoruz, yoğun yatırım planları öncesinde oldukça rahat bir seviye.

Yorum ve öneri: Sonuçlara piyasa tepkisinin olumlu olmasını bekliyoruz. Özellikle düz cam ve kimyasallar iş kolunda yapılan fiyat artışlarının (oluşan fiyatlamaların)ve Türkiye’deki rekabetçi üretim bazının şirketin finansal performansı kısa vadede desteklemeye devam edeceğini düşünüyoruz. Ruble’nin dolar karşısında değer kazanmasının cam ambalaj iş kolunu yılın geri kalanında olumlu etkileyeceğini düşünüyoruz. Diğer yandan küresel ekonomik yavaşlama ve özellikle arz kaynaklı sorunlar nedeniyle Avrupa’da yüksek kalması muhtemel enerji fiyatları nedeniyle 2023’ün daha zorlu bir yıl olacağını düşünüyoruz. Şirket 2022’de zamanlı hedge işlemleriyle enerji fiyat artışlarından kısmen korunmayı ve maliyet artışlarını ürün fiyatlarına büyük ölçüde yansıtmayı başardı. Şişecam için öngörülerimizi yeni makro tahminlerimiz ve ürün fiyatlarında yaptığımız yukarı yönlü revizyonlar neticesinde güncelledik. 12 aylık hedef fiyatımızı 22,1TL’den 30,4 TL’ye revize ettik ve Endeksin Üzerinde Getiri tavsiyemizi koruyoruz.

Uygulamamızı İndirmeyi Unutmayın