Şişe Cam (SISE) Hisse Önerisi / Halk Yatırım

335

4 Ağustos 2022 EconomIcon

Öneri: AL

Hisse Fiyatı: 22,86 TL
Hedef Fiyat: 29,80 TL
Getiri Potansiyeli: %30

Net kar beklentilerin oldukça üzerinde. Şişecam, yılın ikinci çeyreğinde piyasa ortalama beklentisi olan 3.964 mn TL’nin %36, beklentimiz olan 4.047 mn TL’nin %33 üzerinde yıllık bazda %285,6 artışla 5.379 mn TL net kar açıkladı. Net kar marjı da yıllık bazda 3,5 puan artışla %23,5 seviyesine yükseldi. Beklentimizin üzerinde gerçekleşen operasyonel karlılık ve bu çeyrekte kaydedilen 430 mn TL’lik ertelenmiş vergi gelirinin katkısı, net karın tahminimizin üzerinde gerçekleşmesinde etkili oldu. Ertelenmiş vergi gelirini dikkate almadığımızda, net karın 4.949 mn TL seviyesinde gerçekleştiğini hesaplıyoruz. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen ikinci çeyrek finansallarının hisse performansına etkisini ‘pozitif’ olarak değerlendiriyoruz.

Kimyasal ve mimari cam segmentlerinin katkısıyla güçlü ciro büyümesi kaydedildi. Cam ambalaj segmenti hariç faaliyet gösterilen tüm segmentlerde yıllık bazda güçlü hacim büyümesi, fiyat artışları ve olumlu kur etkisi neticesinde Şişe Cam’ın 2Ç22’de satış gelirleri, piyasa ortalama beklentisi olan 22.969 mn TL ve beklentimiz olan 23.428 mn TL ile uyumlu yıllık bazda %228 artışla 23.258 mn TL seviyesinde gerçekleşti. ABD doğal soda külü operasyonlarının konsolidasyona dahil olmasıyla, kimyasallar segmenti gelir büyümesine en güçlü katkıyı veren segment olarak öne çıktı. Şişecam’ın ikinci çeyrekte net gelirlerinin %30’u kimyasallar, %27’si mimari, %18’i cam ambalaj, %11’i cam ev eşyası, %7’si oto cam ve kalanı diğer faaliyetlerden kaynaklandı. Toplam gelirler içerisindeki payı yıllık bazda %19’dan %30’a yükselen kimyasallar segmenti gelire ikinci çeyrekte en fazla katkıyı sağlayan oldu. Hacim tarafında %71, %353 ise fiyatlandırma, ürün karması ve olumlu kur etkisi görüldü. Dolayısıyla kimyasallar tarafında ciroda yıllık %424’lük büyüme ile 6.916 mn TL gelir kaydedildi. Mimari cam segmenti operasyonlarında ise %2 ile hacim artışı sınırlı kalırken, %216 fiyatlandırma, ürün karması ve olumlu kur etkisi görüldü. Dolayısıyla, mimari cam tarafında 2Ç22’de yıllık %218’lik gelir büyümesi ile 6.322 mn TL satış geliri kaydedildi. Cam ambalaj tarafında ise hacim tarafında %5 düşüş görülürken, %140 fiyatlandırma ve ürün karması ile kurun pozitif katkısı görüldü. Dolayısıyla, cam ambalaj tarafında yıllık %135 artışla 4.254 mn TL’lik gelir kaydedildi. Cam ev eşyası segmenti gelirlerinde %4 hacim artışı, %130 fiyatlandırma ve ürün karmasının olumlu etkisiyle yıllık %134 artarak 2.484 mn TL oldu. Oto cam tarafında ise %7 hacim artışına karşın, %103 fiyatlandırma ve ürün karmasının etkisiyle yıllık bazda %110 artış göstererek 1.697 mn TL’lik gelir kaydedildi.

Operasyonel karlılık beklentilerin üzerinde. FAVÖK hem bizim hem piyasa ortalama beklentisinin üzerinde yıllık bazda %203,8 artışla 5.637 mn TL seviyesinde gerçekleşti (Piyasa ortalama beklentisi 5.267 mn TL, kurum beklentimiz 5.339 mn TL). FAVÖK marjı da piyasa ortalama beklentisinin 1,3 puan, beklentimizin ise 1,5 puan üzerinde gerçekleşirken yıllık bazda ise 1,9 puanlık düşüşle %24,2 seviyesine gerçekleşti (2Ç21’de %26,2). Artan maliyetler ve enerji fiyatları tarafında kademeli yapılan fiyat artışlarına rağmen, yüksek seyreden kapasite kullanımları, ürün fiyatlarına yapılan artışlar, olumlu kur etkisi ve ABD doğal soda külü operasyonlarının katkısı marjlardaki daralmanın sınırlı kalmasında etkili oldu. Faaliyet giderleri 2Ç22’de yıllık bazda %232,5 artarak konsolide gelirler içindeki payı 2Ç21’deki %17,7’den, 2Ç22’de %18,0‘e yükseldi. Kimyasallar tarafı ise FAVÖK’e en yüksek katkıyı sağlayan oldu. FAVÖK’ün %37’si kimyasallar, %34’ü mimari cam segmenti, %13 cam ambalaj, %8’i cam ev eşyası olurken, %2’si ise oto cam oldu.

Uygulamamızı İndirmeyi Unutmayın