Şirket Yeni Pay Geri Alım Kararı Duyurdu

340

22 Temmuz 2022 EconomIcon

Kervan Gıda, yeni “Pay Geri Alım Programı” başlatıyor.

KAP açıklaması şöyle:

Yönetim kurulu üyelerinin şirket merkezindeki toplantı sonucu aldıkları karar aşağıdadır:

1.2 Temmuz 2021 tarihinde yapmış olduğumuz Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar ile Şirketimizin pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle hisse fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamak amacıyla Pay Geri Alım Programı başlatılmasına karar verilmişti. Bu program kapsamında geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısı 3.000.000 TL nominal değerde 3.000.000 adet olarak belirlenirken, bu alımlar için ayrılacak fonun da Şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 50.000.000 TL olarak belirlenmişti. 21 Temmuz 2022 tarihi itibariyle Pay Geri Alım Programına istinaden geri alınan payların toplamının 3.000.000 adete ulaştığı, bunun için 32.369.284 TL fon kullanıldığı, ortalama hisse fiyatının 10,7898 TL olarak gerçekleştiği, alınan payların Şirket sermayesine oranının %1,25’e ulaştığı tespit edilmiştir. Bu sonuçlarla mevcut geri alım programının limitlerinin dolması nedeniyle tamamlanmasına,

2.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirketimizin pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle hisse fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamak amacıyla yeni bir Pay Geri Alım Programı başlatılmasına,

3.Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının, önceden alınan paylar dahil olarak Şirket ödenmiş sermayesi olan 240.000.000 TL’nin %5’i olarak 12.000.000 adet olarak belirlenmesine,

4.Geri alım programı kapsamında gerçekleştirilecek pay alımları için toplamda en fazla 180.000.000 TL tutarında fon ayrılmasına,

5. Bu kapsamda yapılacak işlemlerin ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulmasına,

Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

KAP linki:

https://www.kap.org.tr/Bildirim/1047245

Uygulamamızı İndirmeyi Unutmayın

kripto para analiz siteleri, kripto para analizi,  hisse senedi analizleri, hisse senedi teknik analizleri, hisse senedi temel analiz, hisse senedi temel analiz sitesi,  borsa analiz sitesi, borsa analiz siteleri, borsa teknik analiz siteleri, borsa teknik analiz yöntemleri, borsa firma analizleri, borsa şirket analizleri, borsa şirket hisseleri analizi borsa hisse analizleri, borsa hisse analizi, hisse öneri, hisse tavsiye, halka arz, hisse arz, bedelli, bedelsiz, temettü, temettü veren hisseler, temettü hisseleri, kar payı, hedef fiyatlar, şirket haberleri, hekts haber, froto haber, eregl haber, sasa haber, altın son durum, gram altın fiyat, gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyat,