SASA, HEKTS, KARTN ve AYES İçin Önemli Haberler

82

23 Aralık 2022 EconomIcon

Güne başlarken, şirketlerin sermaye artırımları, iş anlaşmaları, ortaklık yapılarındaki değişimler, öne çıkan projeleri neler? Piyasalar açılmadan okunması gereken şirket haberleri…

#ONCSM – Şirket paylarının halka arzında talepler sadece İnfo Yatırım aracılığıyla 28 – 29 Aralık’ta toplanacak.

#SDT Uzay’ın 12.250.000 adet payının pay başına 32,00 TL fiyattan halka arzına SPK tarafından onay verildi.

#Söke Değirmencilik’in 77.500.000 adet payının pay başına 7,50 TL fiyattan halka arzına SPK tarafından onay verildi.

#Astor Enerji’nin 210.000.000 adet payının pay başına 12,50 TL fiyattan halka arzına SPK tarafından onay verildi.

#AEFES – 392 gün vadeli 1,1 milyar TL tutarında tahvil ihraç edildi.

#AKCNS – 1,5 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.

Düşük komisyonlu işlem yapmak için tıklayınız

#AKSUE – Şirketin Eski Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Paşaoğlu tarafından açılan mahkeme sonucunda Ahmet Paşaoğlu’nun Yönetim Kurulu Üyeliğinden alınmasına ilişkin maddenin iptali istemiyle açılan davanın reddedildiği açıklandı.

#ASUZU – Şirket ile Isubus arasında 8,3 milyon dolarlık midibüs satış sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

#AYES – İstanbul Bahçelievler’deki 590m2 ‘lik taşınmazın 41,5 milyon TL’ye satın alınmasına karar verildiği açıklandı.

#BOSSA – Develi Belediyesi’ne ait 492.407 m2 büyüklüğündeki arsayı satın almak üzere belediyeyle anlaşmaya varıldığı açıklanırken, arsaya GES yatırımının yapılmasının planlandığı belirtildi.

#CASA – Benzin istasyonlarına elektrikli şarj üniteleri eklenmesi ve istasyonların yeniden yapılandırılması için ZES Dijital Ticaret ile ön görüşmelere başlandığı açıklandı.

#DARDL – 800 milyon TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

#DNISI – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 80 milyon TL’den 1,3 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

#EKGYO – Şirket ile Bakanlık arasında imzalanan Dönüşüm Uygulamalarına İlişkin İş Birliği Protokolü kapsamında Bakanlık adına şirket tarafından ihale edilen İstanbul Güngören Tozkoparan 3. Etap 1. Kısım Kentsel Dönüşüm Projesi İnşaatı İşi’nin sözleşmesinin yüklenici ile 665,9 milyon TL bedelle imzalandığı açıklandı.Şirket ile Bakanlık arasında imzalanan Dönüşüm Uygulamalarına İlişkin İş Birliği Protokolü kapsamında Bakanlık adına şirket tarafından ihale İstanbul Güngören Tozkoparan 3. Etap 2. Kısım Kentsel Dönüşüm Projesi İnşaatı İşi’nin sözleşmesinin yüklenici ile 988,1 milyon TL bedelle imzalandığı açıklandı. Şirket projelerinden İdealist Koru – İdealist Cadde’nin Yüklenicisi ile yapılan Sözleşmeye Ek Protokol ile 68,5 milyon TL olan Asgari Şirket Payı Toplam Gelirinin 122,7 milyon TL’ye yükseldiği açıklandı.Şirket tarafından ihale edilen İstanbul Çekmeköy 568/1 Parsel Lise Binası İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi’nin sözleşmesi, Yüklenici ile 145 milyon TL bedelle imzalandığı açıklandı.

#EGEPO #ETILR #PLTUR – VBTS kapsamında şirket paylarına 20 Ocak’a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.

#EYGYO.HE – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler Borsa’da satış yöntemi ile bugün toplanacak.

#GEDIK – 364 gün vadeli 150 milyon TL tutarında bono ihraç edildi. Gaziantep’e şube açılması kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından olumlu karşılandı.

#HLGYO – Şirket ile JCR Avrasya arasında Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığı açıklandı.

#HEKTS #SASA – Borsa tarafından şirket paylarına 20 Ocak’a kadar açığa satış, kredili işlem yasağı, brüt takas tedbiri ve emir paketi tedbiri getirildi.

#HUBVC – Şirket iştiraki Lumnion’un sermayesinin 123.249 TL’den 125.147 TL’ye yükseltildiği açıklandı.

#ISMEN – 100.000 TL sermayeli VKŞ kurulmasına karar verildiği açıklandı.

#ISGSY – 10 milyon dolar limitli Yönetici Sorumluluk Sigortası’nın yenilendiği açıklandı.

#KARTN – Selüloz İş sendikasının grev kararının icra edilmeye başlaması ile eşzamanlı olarak şirketin Başiskele’de yer alan üretim tesisinde aksi karar alınıncaya kadar imalat faaliyetlerine ara verildiği açıklandı.

#KOZAL – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 500 milyon TL’den 5 milyar TL’ye yükseltilmesi, TMSF tarafından onaylandı.

#KOZAL – 2021 yılında Şirket tarafından yapılması planlanan Çukuralan Altın Madeni İşletmesi 3. kapasite artırımı projesine ilişkin olarak Bakanlık tarafından verilen ÇED olumlu Kararı’nın yürütmesinin durdurulması ve iptali için davacılar tarafından Bakanlık aleyhine dava açıldığının belirtilmesi sonrasında, “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararının hukuka ve çevre etki değerlerine uygun olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verildiği açıklandı

#MPARK – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 875 milyon TL’den 5,7 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.

#OSTIM – Şirketin Ankara Sincan 2. ve 3. OSB’de yer alan 100516 Ada 33 parsele Ceceli Demir ve Emek Boru firmaları arasında kat karşılığı inşa edilen projenin tamamlandığı, gayrimenkul projesine göre, toplam inşaat alanının 12.700 m2 olacağı, projenin toplam piyasa değerinin 357,5 olduğu, şirketin 71,5 milyon TL gelir elde edileceğinin öngörüldüğü açıklandı.Sermaye artırımından elde edilen fonun 10 milyon TL’sinin vergi ödemelerinde, 3,8 milyon TL’sinin bağlı ortaklık & iştirak özkaynak güçlendirmesinde, 20,0 milyon TL’sinin iştirak finansmanında, 7,5 milyon TL’sinin gayrimenkul finansmanında, 2,0 milyon TL’sinin emisyon priminde 10 milyon TL’sinin GSYF’de kullanıldığı açıklandı.

#OSMEN – 650 milyon TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

#PSGYO – Mevcut pay sahiplerinin satış hasılatı 533,9 milyon TL olacak şekilde, Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü kapsamında belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına karar verildiği açıklandı.

#SMRTG – Şirket ile bir müşterisi arasında 0,91 milyon dolar tutarındaki güneş paneli satışı işine istinaden ön ödeme bedelinin alındığı açıklandı.

#TSKB – Yurt dışında 1 milyar dolara kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

#TURSG – Şirketin iştiraki Vakıf Pazarlama’nın sermayesinin %9,76’sını temsil eden payların tamamının 17,6 milyon TL bedelle VAKBN’ye devir işlemlerinin tamamlandığı açıklandı. Şirketin iştiraki Vakıf Yatırım’ın sermayesinin %0,25’ini temsil eden payların tamamının 2,1 milyon TL bedelle VAKBN’ye devir işlemlerinin tamamlandığı açıklandı. Şirketin iştiraki Vakıf Enerji’nin sermayesinin %1,77’sini temsil eden payların tamamının 2,5 milyon TL bedelle VAKBN’ye devir işlemlerinin tamamlandığı açıklandı. Şirketin iştiraki Taksim Otelcilik’in sermayesinin %1,43’ünü temsil eden payların tamamının 11,7 milyon TL bedelle VAKBN’ye devir işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

#HEKTS #SASA – Borsa tarafından şirket paylarına 20 Ocak’a kadar açığa satış, kredili işlem yasağı, brüt takas tedbiri ve emir paketi tedbiri getirildi.

#SKTAS – Aydın Söke’deki 19.252 m2’lik gayrimenkulün 120 milyon TL’ye Saldos Ticaret’e devredilmesi işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

#UMPAS – Seranova’nın konkordato duruşmasının 16 Mayıs’a ertelendiği açıklandı.

#YKSLN – Şirketin 2019’da temin ettiği Yatırım Teşvik Belgesi’nin 2024’e uzatıldığı açıklandı.

Uygulamamızı İndirmeyi Unutmayın