Papilon Savunmma, Pay Geri Alım Programı Başlattı

371

15 Haziran 2022 EconomIcon

Uygulamamızı İndirmeyi Unutmayın

Papilon Savunmma (PAPIL), pay geri alım programı başlattı.

KAP açıklaması şöyle:

Yönetim Kurulumuzun 14.06.2022 tarihli ve 2022/13 sayılı toplantısında,

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-22.1 sayılı “Geri Alınan Paylar Tebliği” ile 21.07.2016, 25.07.2016 ve 23.03.2020 tarihli geri alınan paylara ilişkin basın duyuruları çerçevesinde,

Borsa İstanbul’da (BİST) oluşan hisse değerlerimizin pandemi süreci ve sonrasında gelişen piyasa ve pazar koşulları ile küresel ölçekte yaşanan ekonomik gelişmelerin faaliyet gösterdiğimiz sektörlere ve Türkiye sermaye piyasalarına yansımalarının bir sonucu Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması nedeniyle, Şirketimizin BIST’ de işlem gören paylarına ilişkin olarak geri alım işleminin başlatılmasına,

Geri alıma konu edilecek pay sayısının azami 2.000.000 adet ve bu işlemler için kullanılacak fonun şirketin iç kaynaklarından karşılanmak üzere azami 30.000.000 TL olarak belirlenmesine,

Geri alım işleminin yapılacak ilk genel kurul toplantısı gündemine alınarak genel kurul onayına sunulmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

KAP linki:

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037303