Oba Makarna Halka Arz Büyüklüğü 3.78 Milyar TL Oldu!

162

26 Şubat 2024 EconomIcon

Kamuoyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayınlanan açıklama aşağıda bulunuyor:

Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Oba Makarna” veya “Şirket”) paylarının halka arzına ilişkin
talep toplama işlemleri, 22.02.2024 ve 23.02.2024 tarihlerinde, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası,
Ünlü Menkul, Ziraat Yatırım ve QNB Finans Yatırım Konsorsiyum Liderliğinde “Sabit Fiyatla Talep
Toplama” ve “En İyi Gayret Aracılığı” yöntemi ile gerçekleşmiştir.

Şirket’in çıkarılmış sermayesinin 407.169.500,00 TL’den 479.421.759,00 TL’ye çıkarılması nedeniyle
ihraç edilen 72.252.259,00 TL nominal değerli toplam 72.252.259 adet C Grubu pay ve mevcut ortaklar
Alpinvest Yatırım Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ait 12.042.043,00 nominal değerli 12.042.043 adet C
Grubu pay ile Turkey Pasta Holding Ltd’ye ait 12.042.043,00 TL nominal değerli 12.042.043 adet C Grubu
pay halka arz edilmiştir.
Şirket paylarının halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 39,24 TL olarak açıklanmış
olup, belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 3.780.238.178 TL olarak gerçekleşmiştir.

Halka arzda; halka arz edilen 96.336.345 TL nominal değerli payların 4,9 katına denk gelen 472.215.123
TL nominal değerli talep gelmiştir. Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 1,7
katı, Grup Çalışanlarının tahsisat tutarının yaklaşık 1,2 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara nihai tahsisat
tutarının yaklaşık 8,6 katı ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 3,4 katı
talep gelmiştir.

Uygulamamızı İndirmeyi Unutmayın