Hisse Senedi İçin Hedef Fiyat 830 TL!

1.248

6 Şubat 2024 EconomIcon

Otokar – (OTKAR)

Tavsiye: Endeks Üzeri Getiri

Hedef Fiyat: 830 TL

Getiri Potansiyeli: %76

Hem ZA’larda hem de TA’larda güçlü büyüme… Otokar’ın 2023 yılını USD bazında güçlü %73 ciro ve %117 FAVÖK büyümesi ile tamamlamasını bekliyoruz. OSD verisi 2023 yılında %68 otobüs satış adedi büyümesi ve %43 Zırhlı Araç (ZA) satış adedi büyümesine işaret ediyor. Otokar’ın 5 yıl içinde 5.000 adetlik üretimine ilişkin IVECO anlaşmasıTicari Araçlar (TA) segmentinde önemli bir dönüm noktası oldu.

• Son çeyrekte proje ilaveleri hızlandı… Şirket son çeyrekte, 3Ç23 itibariyle USD bazlı S12A ZA gelirlerinin 1,2 katına karşılık gelen yaklaşık USD280mn değerinde proje ilavesi açıkladı. Doğu Avrupa, Orta Doğu, Latin Amerika, Afrika ve Orta Asya’daki jeopolitik istikrarsızlık, Şirket’in proje alımlarını hızlandırmış görünüyor. TAsegmenti cirosu 2023’te tarihi zirveye ulaştı, IVECO anlaşmasına ilişkin daha iyi satış adedi beklentileriyle 2024için %13USD bazlıbüyümeöngörüyoruz.

• Gelecek yıl ZA pazar büyümesinden daha iyi performans bekliyoruz… Küresel ZA pazarının 2024 yılında %10,6 büyümesi bekleniyor. Otokar’ın gelecek yıl pazardan daha iyi performans göstermesini ve pazar payını %0,67’den %0,82’ye çıkarmasını bekliyoruz. Bunun 4 ana nedeni var: i) ihalelerde atıl kapasite avantajı, ii) daha önce geliştirilen 6×6, 8×8 ve paletli araçların potansiyel satışları, iii) ürünlerinin coğrafi genişlemesi, iv) ürünlerinin rakiplerine kıyasla üstün özellikleri. 2023 yılında ZA segmentindeki güçlü büyümeye rağmen, tek vardiyada dahi kapasite kullanımı %44 civarındadır. 4×4 araçların 2023’te satışların neredeyse tamamını oluşturduğunu düşünüyoruz. Daha önce geliştirilmiş olan 6×6, 8×8 ve paletli ZA’ların, yaşam döngülerinin erken aşamalarında olduklarına inanıyoruz. Sektörel araştırmalarımızda, farklı ülkelerin silahlı kuvvetlerinden Otokar’ın ürünlerinin rakiplerinden daha iyi performans gösterdiğine ve üstün askeri yeteneklerine sahip olmak için prim ödemeye istekli olduklarına dair açıklamalara rastlıyoruz.

• Yedek parça satışları 2024 yılında daralabilir… Yedek parça satışları Mayıs ayında açıklanan USD41mn değerindeki yedek parça anlaşmasının desteğiyle rekor seviyeye ulaştı. Yedek parça satışlarındaki büyümeninbir kısmının 2023yılına aitolduğunuvesürdürülebilirolmadığını düşünüyoruz.

• Net karın 3 yılda 6 kat büyümesini bekliyoruz… Yoğun fuar döneminde pazarlama giderlerindeki artışa rağmen, operasyonel kaldıraç sayesinde FAVÖK marjının 23/24’tesırasıyla 380bps ve80bps genişlemesini bekliyoruz. Böylece, Net Borç/FAVÖK’ün zirve noktası olan 4,7x’ten 4Ç23’te 2,0x’e düşmesini bekliyoruz. Artan kârlılık veazalan işletme sermayesi baskıları nedeniyle 2024’te borç azaltımı bekliyoruz. Net karda operasyonel kaldıraç ve azalan net finansal giderler sayesinde 3 yıl boyunca %67 YBBO bekliyoruz.

• Çarpanlarda gizli iskonto… Otokar, 2023T/24T için USD bazında 12,2x ve 10,6x FD/FAVÖK çarpanlarıyla, benzerlerine göre sırasıyla %7 ve %10 primli işlem görmektedir. Şirketin güçlü büyüme, marj genişletme potansiyeli ve vergi avantajlarıyla daha yüksek nakit yaratma kabiliyeti nedeniyle primi hak ettiğine inanıyoruz.

Kaynak:Ak Yatırım

Uygulamamızı İndirmeyi Unutmayın