Hisse Senedi Fiyatında %53 Yükseliş Bekleniyor!

60

7 Eylül 2023 EconomIconEndeksin Üzerinde Getiri

Hedef Fiyat: 94,31 TL
 Hisse Fiyatı: 61,45 TL
Yükseliş Potansiyeli: %53

Sabancı Holding (SAHOL) Şirket’in gelecek yıllar için hedeflediği Finansal Net Borç/Banka Dışı FAVÖK rasyosu olan <=2x, mevcutta oldukça düşük seviyedeki 0,5x seviyesi göz önüne alındığında, grubun stratejik yatırımlarının önümüzdeki yıllarda da devam edeceğine işaret ediyor. Ayrıca, orta vadeli Banka Dışı Yatırım Harcamaları/Satışlar rasyo hedefi, son 3 yılın ortalaması olan %8’den oldukça yüksek seviyede, %14 bandındadır.

➢ Şirket, ana faaliyet alanlarını koruyarak bu sektörlerdeki pazar öncülüğü konumunu güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca; grubun yeni platformlara yatırım yapma odaklı stratejisinin, hissedarların orta uzun vadeli getirisini maksimize edebileceğine inanıyoruz. Yönetim, «büyüme ve olanı koruma» stratejisine uygun olarak, orta vadede yatırım yapmayı sürdüreceği yeni alanların banka dışı gelirler içindeki payını (2021’deki seviyeye kıyasla) neredeyse ikiye katlamayı hedefliyor. Bu kapsamda Şirket, daha yüksek döviz üretimi sağlamak ve güncel küresel düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla, ağırlıklı olarak Enerji & İklim, Yüksek Malzeme Teknolojileri ve Dijital Teknolojilere yatırım yapmaktadır. Şirket, hedeflenen Yatırım Harcamaları’nın %75’ini bahsi geçen bu yeni alanlarda kullanmayı planlamaktadır.
➢ Grubun sermaye tahsisini ve çeşitlendirmesini beğeniyor ve güçlü beklenen iç verim oranının (ABD dolarına dayalı AOSM’dan 1-3 puan daha yüksek) Şirket’in temettü büyümesini de hızlandırabileceğini düşünüyoruz. Son beş yılın temettü verimi %3-5 arasında şekillenmiştir. Çeşitli stratejik yatırımların tamamlanmasının ardından, temettü veriminde büyüme için alan olduğuna inanıyoruz. Mevcut temettü politikası, net kârın %5-20’sinin dağıtılması şeklindedir.

➢ Hisse geri alım programı Şirket paylarını destekleyici niteliktedir. Mevcut program, Şirketin ödenmiş sermayesinin %5’ine kadar geri alıma izin vermektedir ve tahsis edilen toplam fon ~3,3 milyar TL’dir.

➢ Hisse senedi, 2024 beklentilerimize göre 3,3x F/K çarpanıyla işlem görüyor ve varsayımlarımız 0,8x’lik (azınlık payları hariç) 2024T PD/DD çarpanına işaret ediyor. Hisse, halka açık olmayan iştiraklerin bağımsız değerleme kuruluşu tarafından hesaplanan NAD’larını da dahil ettiğimizde ~%40 NAD iskontosu ile işlem görmektedir. Son dönemde halka açık olmayan iştirakler aracılığıyla yapılan stratejik yatırımların önümüzdeki yıllarda daha dar bir NAD iskontosu ile sonuçlanabileceğine inanıyoruz.

Kaynak: Gedik Yatırım

Uygulamamızı İndirmeyi Unutmayın