Hisse Fiyatında %44 Yükseliş Bekleniyor!

1.993

5 Şubat 2024 EconomIcon

Tavsiye : Endekse Paralel Getiri

Son Kapanış Fiyatı(TL) : 40.08
Hedef Fiyat(TL) : 58.00
Potansiyel Getiri(%) : 44.71

Akbank’ın, 2023 yılı 12 aylık (senelik) finansallarını incelediğimizde;

Bankanın Temel Bankacılık Gelirleri içerisinde en büyük paya sahip olan ‘Faiz Gelirleri’, geçen yılın aynı dönemine(2022/12) göre yüzde 73 civarında(92,8 Milyar TL) artış gösterirken; ‘Faiz Gelirleri’nden geçen yıl yüzde 52 oranında pay alan ‘Kredilerden Alınan Faizler’ kaleminin oranı da cari dönemde yüzde 57 civarına yükselmiştir. Aynı dönemler arasında bankanın faiz giderlerinde ise, ‘Mevduata Verilen Faizler’de yaşanan yüzde 265 oranındaki(101,7 Milyar TL) artışın etkisiyle yüzde 208 oranında yükseliş görülmüş durumda. ‘Faiz Giderleri’ndeki bu oldukça yüksek artış, ‘Net Faiz Gelirleri’ni baskı altına alırken; bu kapsamda, geçen yıla göre ‘Net Faiz Gelirleri’nde yüzde 17 civarında(13,3 Milyar) azalış kaydedilmiştir. Bu azalışta, regülasyonlar ve TCMB’nin para politikası sıkılaştırmasının fonlama maliyetlerini artırmasının etkili olduğunu düşünüyoruz.

Faiz Dışı Gelirler’ içerisinde önemli yer tutan ‘Net Ücret ve Komisyon Gelirleri’ kalemi; ‘Alınan Ücret ve Komisyonlar’da yaşanan yüzde 185 oranındaki(25,2 Milyar TL civarında) artış ve ‘Diğer Ücret ve Komisyonlar’da görülen yüzde 192(24,3 Milyar TL) civarındaki artışın desteği ile yüzde 199 civarında artmıştır. ‘Ticari Kâr’ kalemi içerisinde yer alan ‘Kambiyo Kârları’ yüzde 10 oranında(2,8 Milyar TL) artış kaydederken, 2022 yılının tamamında 12,9 Milyar TL civarında zarar(-) yazılan ‘Türev Finansal İşlemlerden Kaynaklanan Kâr/Zararlar’ kaleminin cari dönemde 2,4 Milyar TL civarında kâr elde etmesi(net pozitif etki 15,3 Milyar TL) ile ‘Ticari Kâr’ kalemindeki atış oranı yüzde 146 civarında olmuştur.,

Öte yandan, bankanın ‘Net Diğer Faaliyet Giderleri’nde(-) 13.9 Milyar TL civarında(yüzde 154 oranında) artış görülürken, ‘Vergi Karşılığı’ ise ‘Ertelenmiş Vergi Giderleri’ndeki artışın etkisi ile yüzde 6,6 oranında azalmıştır. Bankanın ‘Dönem Net Kârı’, senelik bazda yüzde 10,75 oranında artış kaydetmiştir.

Bankanın 2024 yılı beklentilerine baktığımızda ise; TL kredi büyümesinin yüzde 40 civarında, net faiz marjının yüzde 4 civarında, net ücret ve komisyon artışının yüzde 80’den yüksek ve özsermaye kârlılığının da yüzde 30’dan yüksek olması öngörülmekte.

Banka hisseleri için 12 aylık periyodu kapsayan fiyat hedefimizi; 9 Ocak tarihinde açıkladığımız model portföyümüzde belirttiğimiz 58,00 TL seviyesinde sabit bırakıyoruz. Yine, ‘’Endekse Paralel Getiri(EPG)’’ önerimizi de koruyoruz.

Kaynak: Alnus Yatırım

Uygulamamızı İndirmeyi Unutmayın