Hisse Fiyatında %60 Yükseliş Beklenyior!

1.325

7 Mart 2024 EconomIcon

Öneri: AL

Hedef Fiyat: 78,70 TL
Önceki Hedef Fiyat: 78,70 TL
Kazandırma Potansiyeli: %60,9

Hedef fiyatımızı koruyup, “AL” önerimizi sürdürüyoruz

Şişecam’nın (SISE) 2023 ve 2022 yılsonu finansal sonuçları TMS 29 “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” Standardı uygulanarak enflasyon muhasebesine göre yeniden düzenlemiştir. Söz konusu finansal tablolar ile önceki döneme ait karşılaştırmalı tüm tutarlar, TMS 29 uyarınca Türk Lirası’nın genel satın alma gücünde meydana gelen değişimlere göre düzeltilmiştir. Okuduğunuz bu raporda aksi belirtilmedikçe bu esaslar çerçevesinde düzeltilmiş veriler kullanılmıştır.

Buna göre, Şişecam 2023 yılının tamamında, 17.121mn TL net kâr açıkladı, 2022 yılının tamamında ise net kâr 22.739mn TL olarak gerçekleşti. Böylelikle net kâr rakamı yıllık bazda %24,7 oranında düşüş göstermiş oldu. Şirket, 2023’te 5.469mn TL tutarında yatırım faaliyetlerinden net gelir (2022: 7.569mn TL) elde etmesine karşılık, 1.640mn TL tutarında net finansal gider kaydetmiştir (2022: 5.475mn TL).
2023’te satış gelirleri geçen yıla göre %10,9 oranında düşüşle 151.994mn TL olarak gerçekleşti (2022: 170.655mn TL). Uluslararası satışların toplam hasılat içindeki payı %60 seviyesinde gerçekleşti.

Şirket, 2023’te 20.727mn TL tutarında FAVÖK elde ederken (2022: 33.778mn TL), FAVÖK marjı yıllık bazda 6,2 puan daralarak %13,6 olarak gerçekleşti (2022: FAVÖK Marjı: %19,8).

05 Mart 2024 tarihi itibariyle Şişecam payları son üç ayda %1,0 oranında getiri sağlamıştır. Relatif olarak baktığımızda ise; SISE son üç ayda BIST 100 endeksine göre %8,1 oranında daha düşük performans göstermiştir. Tahminlerimize göre 2024T SISE F/K, FD/FAVÖK çarpanlarını sırasıyla 5,0x ve 4,4x olarak hesaplıyoruz. Şişecam, karşılaştırılabilir uluslararası benzer şirketlerin 2024T çarpanlarına nazaran sırasıyla %55 ve %41 oranında iskontolu işlem görmektedir.

İndirgemiş nakit akımları (İNA) analizine %70 oranında ve karşılaştırılabilir uluslararası benzer şirket çarpanları değerlemesine %30 oranında ağırlık vererek SISE için 78,70 TL seviyesinde bulunan 12 aylık pay başına hedef fiyatımızı koruyor ve ‘AL’ olan önerimizi sürdürüyoruz. 05 Mart 2024 pay kapanış fiyatına göre hedef fiyatımız %60,9 kazandırma potansiyeli taşımaktadır.

Kaynak: Şeker Yatırım

Uygulamamızı İndirmeyi Unutmayın