GESAN Bedelsiz Sermaye Arttırımı Hakkında Tüm Detaylar

560

23 Kasım 2022 EconomIcon

Girişim Elektrik (GESAN), bugün gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında yüzde 300 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı aldığını duyurdu.

Sermaye arttırımı için önümüzdeki günlerde başvuru yapacak olan GESAN, başvuru ardından SPK onayını bekleyecek. SPK onayının gelmesi ardından ise bedelsiz sermaye arttırımı için tarih belirlenecek. Bu sürecin toplamda 1 ile 2 ay içerisinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Düşük komisyonlu işlem yapmak için tıklayınız

Girişim Elektrik’ten konuyla ilgili yapılan KAP açıklaması şöyle:

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 23.11.2022 tarihli toplantısında,

1. Şirketimizin 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 115.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 345.000.000 TL (%300 oranında) artırılarak 460.000.000 TL’ye çıkarılmasına,

2. İç kaynaklardan karşılanacak olan 345.000.000 TL tutarındaki sermayenin;

– 230.650.000 TL tutarındaki kısmının hisse senetleri ihraç primlerinden ve

– 114.350.000 TL tutarındaki kısmının geçmiş yıl karlarından karşılanmasına,

3. Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların, Şirket sermayesine iştirak oranlarına göre mevcut pay sahiplerine bedelsiz olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde usulüne uygun şekilde dağıtılmasına ve bu amaçla çıkarılacak payların hak sahiplerinin hesaplarına kaydedilmesini teminen Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’ye başvurulmasına,

4. İç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımının gerçekleştirilmesi ve sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu başta olmak üzere, Borsa İstanbul A.Ş., T.C. Ticaret Bakanlığı, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Ankara Ticaret Sicili de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tüm resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular, yazışmalar ve benzer belge ve bilgileri tanzime ve imzalamaya, bu bilgi ve belgelerin takibine ve tekemmüle; ilgili diğer makam ve dairelerdeki usul ve işlemleri ifa ve ikmale Şirket’imiz imza sirküleri uyarınca Şirket’i temsile yetkili olan kişilerin yetkili kılınmasına,

5. Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ilgili mevzuat hükümleri uyarınca gerekli açıklamaların yapılmasına,

Oybirliğiyle karar verilmiştir.”

HİSSE PRİMLENDİ, EKSİDEN ARTIYA DÖNDÜ

Şirketten yapılan KAP açıklaması sonrasında hisse 273 lira ile tavan oldu. İlk işlem günü olan 19 Ağustos 2021’de 18,70 liradan işlem görmeye başlayan GESAN hissesi halka arzından bugüne yaklaşık yüzde 1200’ye yakın bir primlenme yaşadı.

Uygulamamızı İndirmeyi Unutmayın