Enerji Hissesinde %90 Yükseliş Bekleniyor!

81

9 Mart 2023 EconomIcon
Orge Enerji (ORGE) – Endeksin Üzerinde Getir

Fiyat (TL/hisse) 22,70
Hedef Fiyat(TL/hisse) 43,08
Potansiyel Getiri %90

Şirketin açıklanan son finansal sonuçları 2022/12 dönemine aittir. Bu sonuçlar itibariyle şirketin: Net satışları 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %19,9 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %97,9 artışla 226.1 milyon TL olmuştur. 2022 yılında bir önceki yıla göre net satışları %133,1 artışla 719.7 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK’ü 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %19,9 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre % 178,8 artışla 93.8 milyon TL olmuştur. 2022 yılında bir önceki yıla göre %177,6 artışla 288.7 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 3 baz puan artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre 1.203 baz puan artışla %41,5 olmuştur. 2022 yılında bir önceki yıla göre 644 baz puan artışla %40,1 seviyesinde gerçekleşmiştir. Net karı 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %145,91 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %183,9 artışla 138.8 milyon TL olmuştur. 2022 yılında bir önceki yıla göre net karı %197,8 artışla 309.6 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Net borcu 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %24,6 düşüşle 46 milyon TL olmuştur.
Sonuç: Şirket, 4Ç22’de 226 mn TL satış geliri (kons: 150 mn TL; Gedik: 150 mn TL), 94 mn TL FAVÖK (kons: 50 mn TL; Gedik: 49 mn TL) ve 139 mn TL net kar (kons: 63 mn TL; Gedik: 67 mn TL) açıklamıştır. Oldukça güçlü operasyonel figürlerle birlikte güçlü yeniden değerleme kazançları sonrası net kar çeyreklik ve yıllık olarak güçlü büyüme sergilemiştir. Artan birikmiş iş yükü, yeni sözleşmeler ve TL’de yaşanan değer kaybı sonrası döviz sözleşmelerinin değer artışı kaynaklı satış gelirleri yıllık %226 büyümeyle (çeyreklik: +%20) 226 milyon TL olmuştur. Brüt kar marjı çeyreklik bazda 22bp’lık artışla (yıllık: +1.269bp) %44,1 olarak gerçekleşmiştir. Böylelikle çeyreklik %20, yıllık %179 yükselişle FAVÖK 93,8 milyon TL olmuştur. Şirketin operasyonel performansı beklentilerimizin üzerindedir. FAVÖK’ün altında kalan kalemlerde, ağırlıklı kur gelirleri kaynaklı net diğer gelirler 3,2 milyon TL olmuştur. Yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelir, duran varlıkların yeniden değerleme kazançları nedeniyle 51 milyon TL’ye (4Ç21: 30 mn TL) yükselmiştir. Efektif vergi oranı çeyreklik 18 puanlık düşüşle %6 olmuştur. Böylelikle; güçlü operasyonel görünüm ve FAVÖK’ün altında kalan kalemler sonrası net kar çeyreklik % 146 (yıllık: +%184) yükselmiştir. 2022 yılında şirketin birikmiş iş yükü 533 milyon TL (Eyl.22: 495 mn TL;2021: 298 mn TL) olmuştur. Artan alacak gün sayısı sonrası net işletme sermayesindeki bozulmaya rağmen güçlü operasyonel nakit akış üretimi sonrası net borcu çeyreklik olarak azalarak 46 milyon TL’ye düşmüştür (Eyl.22: 61 mn TL; 2021: 16 mn TL). Diğer taraftan net yabancı para uzun pozisyonu 89 milyon TL (Eyl.22: 67 mn TL; 2021: 19 mn TL) olarak gerçekleşmiştir. Şirket, 2023 yılı satış gelirleri ve FAVÖK büyüme beklentilerini yıllık %50 olarak açıklamıştır. Hisse 1 yıllık beklentilerimize göre 5,5x FD/FAVÖK ile işlem görmektedir. Finansal sonuçların hisse üzerindeki etkisini pozitif olarak değerlendiriyoruz.

Kaynak: Gedik Yatırım

Uygulamamızı İndirmeyi Unutmayın