BIST Şirketlerinden Güncel Haberler

398

18 Mayıs 2022 EconomIcon

 Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin yaptıkları bildirimlere göre hazırladığımız güncel şirket haberleri özetimize içeriğimizin devamında göz atabilirsiniz.

Çimentaş bağlı ortaklığı alacaklarından feragat edildi

Çimentaş, Aalborg Portland Holding’in şirketin bağlı ortaklıklarından Neales Waste Management’a kullandırdığı ve Quercia Limited’e kullandırdığı kredilerden doğan alacaklarından feragat ettiğini bildirdi.

Cementir Holding NV’nin bağlı ortaklıklarından olan Aalborg Portland Holding A/S, Çimentaş’ın bağlı ortaklıklarından Neales Waste Management Limited’e kullandırdığı 2.091.585 İngiliz sterlini ve Quercia Limited’e kullandırdığı 6.810.478 İngiliz sterlini tutarındaki kredilerden doğan alacaklarından feragat ettiğini bildirdi.

Şişe Cam’dan yurt dışı yatırım kararı

Şişe Cam, 8 Kasım 2021 tarihinde yapılmış olan KAP açıklamasında, Basalia Teknolojisi’ne yatırım yapılmasına ve bu kapsamda bu alandaki araştırma-geliştirme çalışmalarını desteklemek amacı ile 7CBasalia firması ile global bir şirket kurmak üzere bir mutabakat protokolü imzalanmasına karar verildiği bilgisini vermişti.

Bu kapsamda 1.050.000 CHF sermaye ile İsviçre’de kurulan 7Cbasalia Global AG şirketinin tescil işlemi tamamlanarak kuruluş işlemleri tamamlanmış ve şirket %10 oranında iştirak ettiğini duyurdu.

Acıselsan Selüloz, yatırım teşvik belgesi aldı

Acıselsan Selüloz, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na yapmış olduğu teşvik belgesi başvurusu sonucunda, yatırım bedeli yaklaşık 4.000.000 dolar olan yıllık 2.500 ton SAF CMC kapasiteli yeni bir üretim tesisi inşa edilmesi ile ilgili, KDV İstisnası, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Vergi İndirimi, Faiz Desteği ve Gümrük Vergisi Muafiyeti destek unsurlu 536479 numaralı “Yatırım Teşvik Belgesi” aldı.

Mondi (TIRE) Tire Kutsan şirket unvanı değiştiriyor 

Mondi Tire Kutsan , Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş.’nin (“Mondi Olmuksan”) tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak tasfiyesiz infisah yoluyla devralınması suretiyle şirket bünyesinde birleşmesine ilişkin işlemlere başlanmasına karar verdi.

Şirketin, Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş.’nin birleşmesi ile birlikte Şirket unvanının Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi olarak değiştirilmesi genel kurula önerildi.

Global Ports Holding limanlarına gelen gemi sayısı artıyor

Global Ports Holding dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc’nin (GPH) Nisan 2022’ye ilişkin yolcu istatistiklerine göre Nisan 2022’de limanlara gelen gemi sayısı 2019 Nisan ayının %14 üzerinde gerçekleşirken, yolcu sayısı da 2022 Nisan ayında 2019 seviyesinin %64’üne ulaştı. (Bu oran Ocak 2022’de %35, Şubat 2022’de %47, Mart 2022’de %62 idi).

DAP Gayrimenkul, “İstanbul Ataşehir Doğu Bölgesi 3. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi” ihalesinde en yüksek teklifi verdi

DAP Gayrimenkul, Emlak Konut (EKGYO) Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Emlak Konut) tarafından yapılan “İstanbul Ataşehir Doğu Bölgesi 3. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi” ihalesine katıldığını ve 17.05.2022 tarihinde düzenlenen 2. oturumda en yüksek teklifi verdiğini duyurdu.

Teklif detayları aşağıdaki gibidir:

  • Arsa Satışı Karşılığı Emlak Konut’a Taahhüt Edilen Toplam Satış Geliri: 2.236.500.000 TL

  • Emlak Konut’a Taahhüt Edilen Gelir Payı : %40

  • Emlak Konut’a Taahhüt Edilen Satış Geliri : 894.600.000,00 TL

  • DAP Gayrimenkul Gelir Payı : %60

  • DAP Gayrimenkul Payına Düşen Satış Geliri : 1.341.900.000,00 TL

Orma Orman Mahsulleri yatırım teşvik belgesi aldı

01.02.2022 tarihli Özel Durum Açıklaması ile kamuoyuna duyurulan 53.000 ton/yıl kapasiteli Formaldehit (%37) Üretim Tesisi yatırımı kapsamında; Şirket, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na yapılmış olan teşvik belgesi başvurusu sonucunda, yatırım bedeli yaklaşık 87.755.000 TL  olan yatırım ile ilgili, KDV İstisnası, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Vergi İndirimi, Faiz Desteği ve Gümrük Vergisi Muafiyeti destek unsurlu 536362 numaralı Yatırım Teşvik Belgesi‘ni aldığını duyurdu.

Pay geri alımı yapan şirketler

Inveo Yatırım Holding A.Ş. (Inveo Yatırım (INVEO)

Inveo Yatırım, 17.05.2022 tarihinde 32,00 – 32,20 TL fiyat aralığından (ortalama 32,057 TL) 35.000 adet pay geri alımı yaptı ve bu geri alım programı kapsamında şirketin sahip olduğu INVEO payları 1.121.269 adete ulaştı. (Şirket sermayesine oranı %1,17)

Boğaziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (BOBET

Boğaziçi Beton, 17.05.2022 tarihinde 5,27 TL – 5,29 TL fiyat aralığından (ortalama 5,2803 TL) 151.000 adet pay geri alımı gerçekleştirilmiş olup şirketin sahip olduğu BOBET payları 7.163.480 adete ulaştı. Geri alınan payların Şirket sermayesine oranı % 1,8851’dur.

Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (GENIL)

Gen İlaç, 17.05.2022 tarihinde 17.67 TL – 18.24 TL fiyat aralığından (ortalama 17.99 TL) 125.000 adet pay geri alımı gerçekleştirdi.

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL)

Sabancı Holding, 17.05.2022 tarihinde Borsa İstanbul’da pay başına 19,08 TL – 19,44 TL (ağırlıklı ortalama 19,21 TL) fiyat aralığından toplam 100.000 TL nominal değerli pay alımı gerçekleştirdi. Bu işlemlerle birlikte, 17.05.2022 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 45.527.028 TL oldu ve bu payların sermayeye oranı %2,2313’e ulaştı.

VBTS kapsamında işlem görecek hisseler

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında SMRTG, ULUUN ve MNDRS payları 18.05.2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 17.06.2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

VBTS kapsamında SELVA payında 18.05.2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 17.06.2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacak. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı tedbiri) brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

Yazar: Günay Caymaz

Kaynak: Investing.com