BIST Şirketlerinden Güncel Haberler

341

13 Mayıs 2022 EconomIcon

Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin yaptıkları bildirimlere göre hazırladığımız güncel şirket haberleri özetimize içeriğimizin devamında göz atabilirsiniz.

İmaş Makina, Kur Korumalı TL Mevduat Hesabına katıldı

İmaş Makina, Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında 2.000.000 dolar ve 1.520.000 euro tutarındaki dövizini Türk lirasına çevirerek 3 ay vadeli Kur Korumalı Mevduat hesabı açtığını duyurdu.

Kordsa İzmit tesislerinde HMLS Polyester iplik yatırımı yapılmasına karar verildi

Kordsa Yönetim Kurulu, Kordsa Türkiye İzmit tesislerinde HMLS Polyester iplik yatırımı yapılmasına karar verdi. 2024 yılının üçüncü çeyreğinde devreye alınması öngörülen ve toplam 9,8 milyon dolar olarak gerçekleşmesi beklenen yatırımın, Kordsa Türkiye operasyonlarına 7.000 tonluk ilave HMLS polyester iplik kapasitesi sağlayacağı bildirildi.

Quagranite’in ikinci yeni üretim hattı devreye alındı 

Quagranite, ikinci yeni üretim hattının devreye alındığını ve üretime başlandığını duyurdu. Şirket, yeni açılan ikinci yeni fırın ile birlikte mevcut yıllık kapasitenin 26 milyon m²’ye yükseldiği bildirildi.

Kimteks, PET Geri Dönüşüm Tesisi Fabrika Binası yatırımı kapsamında “orta-yüksek teknolojili ürün üretimi” için yatırım teşvik belgesi aldı

Kimteks, Düzce Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi’nde 17,015 m² büyüklüğünde bir arazi üzerine kurulacak olan üretim tesisinin ilk etabı için hali hazırda T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı – Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan öncelikli yatırım konuları içerisinde bulunan “yüksek teknolojili ürün üretimi” için PET Geri Dönüşüm Tesisi Fabrika Binası ve Makine Teçhizat Yatırımı kapsamında 93.130.000 TL tutarında 530864 no.lu yatırım teşvik belgesine aldığını duyurdu.

Şirket ek olarak, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı – Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından “orta-yüksek teknolojili” yatırım konuları içerisinde bulunan “orta-yüksek teknolojili ürün üretimi” için Poliüretan Sistem Evi Bina, Makine Teçhizat Yerli ve İthal yatırımları kapsamında KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Faiz Desteği ve Vergi İndirimi destek unsurlarından faydalanabileceği 96.053.020 TL tutarında 534146 no.lu yatırım teşvik belgesi aldığını da duyurdu.

Aynı zamanda Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesindeki orta-yüksek teknolojili 523696 no.lu ve 15.05.2021 tarihli yatırım teşvik belgesinin ithal listesine ilave edilen 50.000 dolar tutarındaki Plastik Enjeksiyon Hattı, Tüm Aksamlar ve Aksesuarları’nın Bakanlık tarafından onaylandığı bildirildi.

Halk GYO, IFM Halk Ofis Kuleleri A Blok için, Halkbank (HALKB) ile 5 adet bağlı ortaklığını kapsayacak şekilde, 2 yıl süreli kira sözleşmesi imzaladı

Halk GYO, portföyünde yer alan ve Halk Bankası ve bağlı ortaklıkları tarafından kullanılacak olan, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi Halk Ofis Kuleleri A Blok için, Türkiye Halk Bankası A.Ş. ile 5 adet bağlı ortaklığını kapsayacak şekilde, peşin ödenmek üzere, 2 yıl süreli ve aylık kira bedeli yasal yükümlülükler hariç 35 milyon TL üzerinden kira sözleşmesi imzalandığını duyurdu.

Güler Yatırım Holding, Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı için sermaye artışı ve halka arz kararı aldı

Güler Yatırım Holding, Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin 12.05.2022 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında Pardus’un 600.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, 141.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle, 55.000.000 TL tutarında artırılarak 196.000.000 TL’ye çıkartılması karar verdi.

Arttırılmasına karar verilen 1 TL nominal değerli toplam 55.000.000 TL nominal değerli payların tamamı (B) Grubu hamiline pay olarak ihraç edilecek. Paylar, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde halka arz edilecek.

SPK, Koç Holding (KCHOL)’in Yapı ve Kredi Bankası için zorunlu pay alım teklifi amacıyla hazırladığı bilgi formuna olumlu yanıt verdi

Koç Holding’in Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.’nin sermayesinin %18’ine tekabül eden 1.520.469.231 TL nominal değerli payın 01.04.2022 tarihinde satın alınması sonucunda bankada dolaylı ve doğrudan pay sahipliği oranı %62,49’a ulaşmıştı.

Son yayımlanan SPK bülteninde Koç Holding A.Ş.’nin yönetim hakimiyetine sahip olması nedeniyle bankanın diğer ortaklarına ait payları satın almak üzere, beher 1 TL nominal değerli banka payı için 2,2757 TL üzerinden zorunlu pay alım teklifinde bulunması amacıyla hazırlanan pay alım teklifi bilgi formunun olumlu karşılandığı duyuruldu.

VBTS kapsamına alınan hisseler

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında IMASM, MERCN ve ELITE payları 13.05.2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 10.06.2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

ACSEL ve EMNIS payları ise 13.05.2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 10.06.2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecek. Emir paketi tedbiri, “piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması”, “emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması” ve “emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması” uygulamalarını kapsıyor.

İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecek.

Yazar: Günay Caymaz

Kaynak: Investing.com