ASELS, YEOTK, VESTL ve KONTR İçin Önemli Haberler

72

3 Ocak 2023 EconomIcon

Güne başlarken, şirketlerin sermaye artırımları, iş anlaşmaları, ortaklık yapılarındaki değişimler, öne çıkan projeleri neler? Piyasalar açılmadan okunması gereken şirket haberleri…

#ONCSM -Şirket payları 4 Ocak’ta Borsa’da işlem görmeye başlayacak. Şirket paylarının halka arzı kapsamında bireysel yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 3,7 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 41,4 katı, Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara tahsisat tutarının 5,5 katı olmak üzere toplamda 17,7 kat filtrelenmemiş talep geldiği açıklandı.

#SDTTR – Şirket payları 4 Ocak’ta Borsa’da işlem görmeye başlayacak.

#ADESE – Asto Gayrimenkul unvanlı şirketin kuruluş işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

#ASELS – Şirket ile TUSAŞ arasında 57,9 milyon dolarlık iki satış sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

#ATATP – 7,5 milyon dolara kadar Yönetici Sorumluluk Sigortası’nın yapıldığı açıklandı.

Düşük komisyonlu işlem yapmak için tıklayınız

#ASTOR – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 11 – 12 – 13 Ocak’ta toplanacak.

#BALAT – Manisa Turgutlu 1. OSB’de yer alan duran varlık için Yapı Kullanma İzin Belgesinin alındığı açıklandı.

#BRLSM – Solar Santral Enerji’nin %70’lik paylarının 35 milyon TL’ye satın alınmasına karar verildiği açıklandı.

#ECILC – Eczacıbaşı – Baxter Hastane Ürünleri’nin tasfiye işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

#EGEPO – Şirketin 4 ortağı tarafından sahip oldukları B grubu paylardan, toplam 25.000.000 adetinin Borsa’da işlem gören niteliğe dönüştürülmesi amacıyla düzenlenen Pay Satış Bilgi Formunun onaylandığı açıklandı.

#EKGYO – İstanbul Küçükçekmece Halkalı Sosyal Kültürel Tesis Alanı, Spor Tesis Alanı ve Park İnşaatları ile Ada İçi Altyapı, Yol ve Çevre Düzenleme İşi’nin Kesin Kabul Tutanağının onaylandığı açıklandı.İstanbul Küçükçekmece Bizim Mahalle 1.Etap 1.Kısım Konut ve Ticaret İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşleri’nin Geçici Kabul Tutanağının onaylandığı açıklandı. Merkez Ankara projesinin iki blokunun Kısmi Geçici Kabul Tutanağının onaylandığı açıklandı.

#HUBVC – DatAnchor 0,10 milyon dolar sermayeye dönüştürülebilir borç verilmesine karar verildiği açıklandı.

#KRVGD – Şirketin Polonya’da yerleşik şirketi ZPC Otmuchow’nın, tahsisli sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

#PSGYO – Sermaye artırımından elde edilecek fonun mevcut ve potansiyel projelerin finansman ve yatırım harcamalarında kullanılmasının planlandığı açıklandı.

#KMPUR – Şirketin, Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği, SAHA İstanbul’a üyelik başvurusunun onaylandığı açıklandı.

#KOZAL – Şirketin Kompleks Cevher Madeni Açık Ocak İşletmesi Projesi ile ilgili ÇED sürecinin başladığı açıklandı.

#KONTR – İSKİ tarafından düzenlenen Mevcut Katodik Koruma Sisteminin Revizyonu, Uzaktan İzlenilmesi ve Kontol Edilmesi İşleri ihalesinde şirketin verdiği 75,0 milyon TL’lik teklifin en iyi teklif olduğunun açıklanması sonrasında, sözleşmenin imzalandığı açıklandı.

#KGYO – VBTS kapsamında şirket paylarına 2 Şubat’a kadar emir paketi tedbiri getirildi.

#MARKA – Dünya Markaları Tekstil’in sermayesinin 17,5 milyon TL’den 33,9 milyon TL’ye, İstanbul Bijuteri’nin sermayesinin 1,3 milyon TL’den 3,5 milyon TL’ye, En Garanti Turizm’in sermayesinin 2,3 milyon TL’den 2,4 milyon TL’ye yükseltildiği açıklandı.

#MRGYO – Şirket portföyünde yer alan gayrimenkul değerlerine ilişkin geçen yıl açıklanan Mart 2022 tarihli değerleme raporlarında toplam değer 1,7 milyar TL’yken Aralık 2022 tarihli değerleme raporlarındaki gayrimenkullerin toplam değeri 3,4 milyar TL’ye yükseldi.

#NETAS – Şirketin TTKOM ile sabit internet erişim şebekesi dahilinde kullanılacak olan BNG yazılım ve donanımlarının tedariki, kurulumu, entegrasyonu ve bakım/destek hizmetlerinin sağlanmasına yönelik 4,0 milyon dolar bedelli yeni sözleşme imzalandığı açıklandı.

#SAMAT – VBTS kapsamında şirket paylarına 2 Şubat’a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.

#SILVR – Silverline ve Esty markalarının kullandırılması sonucu grup şirketi Silverline Ev Gereçleri’nden Ekim – Aralık dönemi için 0,88 milyon TL tahsil edileceği açıklandı.

#SOKE – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 4 – 5 – 6 Ocak’ta toplanacak.

#TLMAN – Şirket ile Med Marine 4,3 milyon euro bedelle açık deniz römorkörü yapım sözleşmesi imzalandığı, 0,86 milyon euro peşinat ödendiği açıklandı.

#TNZTP.HE – Şirket payların Borsa’da Satış yöntemiyle 5 – 6 Ocak’ta halka arz edilecek.

#TSGYO – Şirketimiz portföyünde bulunan Pendorya AVM’de işletme ve kiralama hizmetlerinin, 2023 yılından itibaren Esasburda Turizm’den alınmasına karar verildiği açıklandı.

#ULAS – VBTS kapsamında şirket paylarına 2 Şubat’a kadar tek fiyat işlem yöntemi getirildi.

#VERUS – Şirketin %40,75 oranında pay sahibi olduğu Aldem Çelik Endüstri’nin Yalova Avrasya OSB mülkiyetinde bulunan toplam 68.892 m2 büyüklüğünde 9,3 milyon euro bedelle arsa satın alındığı açıklandı.

#VESTL –Şirketin 100 bağlı ortaklığı Vestel Ticaret’in Almanya’da %100 bağlı ortaklığı Vestel Germany ile yine Vestel Ticaret’in Hollanda’da %100 bağlı ortaklığı Vestel Holland’nın Vestel Holland altında birleştirilmesine karar verildiği açıklandı. Şirketin %100 bağlı ortaklığı Vestel Ticaret AŞ’in Polonya’da %100 bağlı ortaklığı Vestel Poland. ile yine Vestel Ticaret’in Hollanda’da %100 bağlı ortaklığı Vestel Holland’ın Vestel Holland altında birleştirilmesine karar verildiği açıklandı.

#YEOTK – Şirketin %100 bağlı ortaklığı YEO Enerji’nin 27,8 MW RES Üretim santrali ve aynı santrale entegre 27,8 MWsaat kapasiteli Bataryalı Elektrik Depolama Tesisi önlisansı için EPDK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

Uygulamamızı İndirmeyi Unutmayın