Arçelik Geri Alım Programının Devam Ettirilmesine ve 6 Milyar TL Kaynak Ayrılmasına Karar Verdi

394

25 Mayıs 2022 EconomIcon

Arçelik (ARCLK) geri alım programının devam ettirilmesine ve 6 milyar TL kaynak ayrılmasına karar verdi.

KAP açıklaması şöyle:

Yönetim Kurulu’nun 01 Temmuz 2021 tarih ve 1076 sayılı kararı ile başlatılan ve 09 Mart 2022 tarih ve 1108 sayılı kararı ile revize edilen 3.000.000.000-TL toplam fon ile sermayenin %10’una kadar pay alımına imkan veren geri alım programı kapsamında, işbu yönetim kurulu kararı tarihine kadar 2.997.648.371,02-TL fon kullanılarak sermayenin %9,97’sini temsil eden 67.344.433 adet pay borsadan satın alınmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Şirket’in 23.03.2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda yönetim kuruluna verilen yetki çerçevesinde, mevcut geri alım programı kapsamında sermayenin %10’unu temsil eden payların geri alımının tamamlanmasına ve Şirket paylarının geri alımına devam edilebilmesi amacıyla mevcut programa ilave olarak Şirket’in çıkarılmış sermayesinin %10’una tekabül eden 67.572.820,50-TL nominal değerli payların alımını kapsayan yeni bir geri alım programı başlatılmasına, her iki geri alım programı kapsamında gerçekleştirilecek pay alımları için toplam 6.000.000.000,00-TL tutarında ek fon ayrılmasına ve bu kapsamda yapılacak işlemlerin ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulmasına Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 24.05.2022 tarihli kararı ile karar verilmiştir.

Kaynak: KAP