Anadolu Sigorta (ANSGR) Hisse Değerlendirmesi

323

5 Ağustos 2022 EconomIcon

Öneri: TUT

Hisse Fiyatı, TL 6.59
Hedef Hisse Fiyatı, TL 7.70
Yükselme Potansiyeli 17%

2Ç22 Finansal Sonuçları Değerlendirmesi

Değerlendirme: Olumlu

Anadolu Sigorta 2Ç22 finansallarında 179 milyon TL net kar açıkladı. Şirketin kar rakamı bir önceki döneme göre %9 daralırken, geçen yılın aynı dönemine göre ise %23 oranında artış kaydetmiş bu dönemde özsermaye karlılığı %18.0 olarak gerçekleşmiştir. Piyasa beklentisi 5 milyon TL kar, biz ise 87 milyon TL zarar tahmin ediyorduk. Gerek brüt prim üretiminin yıllık %75 büyüme beklentimizin üzerinde %100 olarak gerçekleşmesi ve gerekse de karşılık giderine konu olan iskonto oranının %17’den %22’ye yükseltilmesi ile karşılık giderlerinin beklentimizin altında kalmasına bağlı olarak açıklanan net kar beklentimizin üzerinde gerçekleşmiştir. Beklenti üzerinde açıklanan net kar hisse performansına olumlu yansıyabilir.

■ Anadolu Sigorta için TUT olan tavsiyemizi 7.70 TL hedef fiyatımızı koruyoruz. 2022 tahminlerimize göre 5.52x F/K ve 0.78x F/DD çarpanları ile işlem gören hissenin 2023 yılından itibaren operasyonel karlılığının yükselmeye başlayabileceğini tahmin ediyoruz. %21.9 uzun dönemdeki özsermaye karlılığı, %25.3 sermaye maliyeti ve %12.5 büyüme ile şirketin ana iş kolu değerini yaklaşık 2.8 milyar TL olarak değerliyoruz. Anadolu Hayat ve Emeklilik’teki %20’lik payına karşılık gelen 1.1 milyar TL’yi de dahil ettiğimiz zaman yaklaşık 3.85 milyar TL hedef piyasa değerine ve hisse başına 7.70 TL hedef fiyata ulaşıyoruz. Getiri potansiyeli hedef fiyatımıza göre %17 seviyesinde olan Anadolu Sigorta hisseleri için daha uygun fiyat seviyelerinde alım fırsatı olabileceğini düşünüyoruz.

■ Anadolu Sigorta’nın 2Ç22’de brüt prim üretimi 4,903 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirketin 2Ç22’deki brüt prim üretimi %18 ç/ç ve %100 y/y artış kaydederken, yatırım gelirlerinin yüksek katkısına bağlı olarak operasyonel kar 294 milyon TL (1Ç22: 348 milyon TL), operasyonel kar marjı ise %24.0 seviyesinde gerçekleşti (1Ç22: %33.6). son dört çeyrek toplamında toplam prim üretiminde pazar payı %11.9 olan şirketin Kasko segmentindeki pazar payı %14.3, Trafik sigortası segmentindeki pazar payı ise %10.1 olarak gerçekleşti. Şirketin prim üretimi içerisinde her iki segmentin sırası ile payları ise %22.1 ve %21.0 oldu. Kasko segmentinde yedek parça fiyatlarındaki artış portföyün yeniden fiyatlanması için geçmesi gereken süre dikkate alındığında bu segmentteki yukarı yönlü fiyatlamanın olumlu etkisini 2022 ikinci yarıdan itibaren görebileceğimizi tahmin ediyoruz. Trafik segmentinde ise tavan fiyat uygulaması önümüzdeki dönemde operasyonel karlılığı kısmen baskılayabilir. Anadolu Sigorta’nın özsermayesi 3,185 milyon TL gerekli özsermaye tutarının yaklaşık 265 milyon TL kadar üzerindedir (~%108 sermaye yeterliliği). 2021 yılı karından temettü dağıtmayan şirketin, 2022 yılı karından da temettü vermeyeceğini tahmin ediyoruz.

■ Şirketin 12.7 milyar TL büyüklüğündeki finansal portföyünün getirisi operasyonel karlılığa destek vermeye devam edebilir. Şirketin bu dönemde finansal gelirleri kısmen artarken TÜFE’ye endeksli bonolara olarak getiri oranı da yükselmiştir. Bununla birlikte 2Ç22 sonu itibari ile bilançodaki yaklaşık 102 milyon $’lık net uzun döviz pozisyonu da Kasko segmentinde oluşabilecek hasar artışlarına kısmen bir koruma sağlamaktadır.

Uygulamamızı İndirmeyi Unutmayın