Akbank (AKBNK) Temel Analizi

383

29 Temmuz 2022 EconomIcon

Tavsiye: AL

Hedef fiyat (TL) 14.95
Artış potansiyeli (%) 69%
Önceki Tavsiye AL
Önceki hedef fiyat (TL) 11.70

Beklentilerin üzerinde güçlü sonuçlar. Hedef fiyat 11,70 TL’den 14,95 TL’ye yükseltildi.

Akbank 2Ç22 solo finansal sonuçlarında beklentilerin üzerinde 13,110 milyon TL net kar açıkladı. (Çeyreksel bazda kuvvetli %63 artış). Açıklanan net kar rakamı bizim 12,118 milyon TL olan tahminimizin ve 11,645 milyon TL olan piyasa beklentisinin %8 ve %13 üzerinde gerçekleşmiş oldu. Bankanın 6 aylık karı 21,157 milyon TL olup geçen yıla göre son derece kuvvetli bir şekilde %412 oranında artarak %47,1 oranında güçlü bir ortalama özkaynak karlılığına işaret etmektedir.

Beklentilerden iyi gelen çekirdek bankacılık gelirleri, ticari kar ve kredi karşılıkları ile beklentimizi aşan diğer karşılıklar sebebiyle bankanın net kar rakamı beklentilerimizin üzerinde gerçekleşmiştir. 5,1 milyar TL tutarındaki son derece kuvvetli ticari kar ve marjlarda iyileşme karlılığı olumlu etkilemiştir. Marjlarda kuvvetli toparlanma, rekor yüksek seviyede ücret ve komisyon gelirleri, TL ve YP kredilerde pazar payı kazanımları, tüketici kredileri büyümesinde gözle görülür toparlanma, vadesiz mevduatlarda hafif pazar payı kayıpları, TL kredi-mevduat rasyosunda önemli ölçüde iyileşme, ve bütçelenenden daha iyi kredi riski maliyeti çeyreğin ana unsurlarıdır.

Banka yönetimi 2022 yılı için operasyonel bütçesinde yukarı yönlü revizyona gitmiştir. TL krediler: 35%), Faaliyet giderleri: ortalama Tüfe, TGA rasyosu: <50% (önceki: ~30%), YP krediler: Daralma (önce: Sabit), Net faiz marjı (düzeltilmiş): 7.0% (önceki: +150 baz puan), ücret ve komisyon gelirleri: ~65% (önceki: >35%), Faaliyet giderleri: ortalama Tüfe, TGA rasyosu: <4% (önceki: ~4%), Kredi riski maliyeti: ~100 baz puan (önceki: ~100bp), özkaynak karlılığı: ~50% (önceki: ~30%).

2022-2025 net kar beklentilerimizi ortalama %70 yukarı yönlü revize etmemiz sebebiyle 11,70 TL olan hedef fiyatımızı 14,95 TL olarak revize ediyoruz. Yeni hedef fiyatımızın %69 artış potansiyeli bulunmaktadır. “AL” tavsiyemizi koruyoruz. Hisse 2022T 1,0x F/K ve 0,4x F/DD çarpanlarıyla ve %46,8 ortalama özkaynak getirisiyle işlem görmektedir.

Marjlarda kuvvetli toparlanma. Swap maliyetlerine göre düzeltilmiş net faiz marjı çeyreksel bazda kuvetli 211 baz puan artarak %7,2 seviyesinde gerçekleşmiştir. Tüfe endeksli tahvil gelirlerindeki artış (%71) marjları olumlu etkilemiştir. Swap fonlama maliyetleri ise çeyreksel bazda %20 azalmış, kredi mevduat makası 77 baz puan iyileşmiştir. Net faiz marjı yıl sonuna göre de 293 baz puan genişleyerek %6,2 seviyesine ulaşmıştır. Banka yönetimi 2022 yılı için marjların %7 seviyesine ulaşmasını öngörmekedir.

Rekor yüksek net ücret ve komisyon gelirleri. 1Ç22’deki %21 artışın ardından ücret ve komisyon gelirleri çeyreksel bazda kuvvetli %26, yıllık bazda ise %71 artmıştır ve bütçe beklentisinin (65% artış) üzerinde bir performans göstermiştir.

Kaynak: Şeker Yatırım

Uygulamamızı İndirmeyi Unutmayın