6 Yıllık Temettü Ödeme Kararı Verildi!

399

1 Temmuz 2022 EconomIcon

Uygulamamızı İndirmeyi Unutmayın

Payları #KOZAL koduyla işlem gören Koza Altın İşletmeleri, 2016 – 2021 yıllarına ait geriye dönük temettü ödemesi yapacak.

Geçmiş dönemlere ait 2016-2021 yıllarına ait toplam brüt kar payı 2.676.271.300,00 TL olarak duyuruldu.

Şirket yönetimi önce Kayyım heyetine, ardından TMSF’ye devredilmişti. 28.05.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 7407 sayılı Kanunu’nun 16.Maddesi  ile getirilen düzenleme ile; “10.11.2016 tarih ve 6758 sayılı  Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul edilmesine Dair Kanunun  19 uncu maddesinde düzenleme gerçekleşmişti.

Yapılan bu düzenlemenin ardından, Koza Altın İşletmeleri Yönetim Kurulu 40 Haziran 2022 tarihinde toplanarak;

2016 ile 2021 yılları arasındaki yıllara ait  Finansal Tablolarının  Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’nda ve Şirketin Web sitesinde yayınlandığını,  dağıtılabilir karın finansal imkânlar,  piyasa beklentileri, uzun vadeli stratejimiz, Şirketimiz  sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları dikkate alınarak,  aşağıdaki şekilde dağıtılmasının Genel Kurul Yetkisine sahip Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na onaya sunulmasına,

Kar payı ödeme tarihinin 07.07.2022 tarihi olarak belirlenmesi hususunun Genel Kurul Yetkisine sahip Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na onaya sunulmasına,

Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara yada terör örgütlerine üyeliği veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı nedeniyle soruşturma veya kavuşturması devam edenlerin hissesine isabet edecek kar payı; kovuşturmaya yer olmadığına, beraate, ceza verilmesine yer olmadığına, davanın reddine veya düşmesine ilişkin kararın kesinleşmesine kadar ödenmeyerek Fon hesabında tutulmasına, karar verildiğini KAP üzerinden duyurdu.

2016 Yılı Kar Dağıtımı

TFRS ye  uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre  bağışlar dahil dağıtılabilir 395.166.013,00 TL net dönem karı; VUK kayıtlarına göre ise; 531.963.051,18 TL  net dönem karı bulunduğu,

TFRS’ye göre dağıtılabilir karın % 30’u oranında, brüt 118.549.803,90 TL nakit temettü dağıtılmasına,

2017 Yılı Kar Dağıtımı

TFRS ye  uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre  bağışlar dahil dağıtılabilir 552.785.111,00 TL net dönem karı; VUK kayıtlarına göre ise; 536.936.428,13 TL  net dönem karı bulunduğu,

TFRS’ye göre dağıtılabilir karın % 30’u oranında, brüt 165.835.533,30 TL nakit temettü dağıtılmasına,

2018 Yılı Kar Dağıtımı

TFRS ye  uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre  bağışlar dahil dağıtılabilir 1.176.488.975,00 TL net dönem karı; VUK kayıtlarına göre ise; 1.038.769.204,09 TL  net dönem karı bulunduğu,

TFRS’ye göre dağıtılabilir karın % 30’u oranında, brüt 352.946.692,50 TL nakit temettü dağıtılmasına,

2019 Yılı Kar Dağıtımı

TFRS ye  uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre  bağışlar dahil dağıtılabilir 1.768.876.718,00 TL net dönem karı; VUK kayıtlarına göre ise; 1.914.171.644,47 TL  net dönem karı bulunduğu,

TFRS’ye göre dağıtılabilir karın % 30’u oranında, brüt 530.663.015,40 TL nakit temettü dağıtılmasına,

2020 Yılı Kar Dağıtımı

TFRS ye  uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre  bağışlar dahil dağıtılabilir 1.863.389.000,00 TL net dönem karı; VUK kayıtlarına göre ise; 2.122.009.801,42 TL  net dönem karı bulunduğu,

TFRS’ye göre dağıtılabilir karın % 30’u oranında, brüt 559.016.700,00 TL nakit temettü dağıtılmasına,

2021 Yılı Kar Dağıtımı

TFRS ye  uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre  bağışlar dahil dağıtılabilir 3.164.198.515,00 TL net dönem karı; VUK kayıtlarına göre ise; 3.307.360.223,91 TL  net dönem karı bulunduğu,

TFRS’ye göre dağıtılabilir karın % 30’u oranında, brüt 949.259.554,50 TL nakit temettü dağıtılmasına, karar verildi.

Kaynak: Halkaarz.net

kripto para analiz siteleri, kripto para analizi,  hisse senedi analizleri, hisse senedi teknik analizleri, hisse senedi temel analiz, hisse senedi temel analiz sitesi,  borsa analiz sitesi, borsa analiz siteleri, borsa teknik analiz siteleri, borsa teknik analiz yöntemleri, borsa firma analizleri, borsa şirket analizleri, borsa şirket hisseleri analizi borsa hisse analizleri, borsa hisse analizi, hisse öneri, hisse tavsiye, temettü, temettü veren hisseler